Raport misiune socială iunie 2018

RAPORT DE MISIUNE SOCIALĂ

C.A.R. ULPIA I.F.N.  –  iunie 2018

 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ

Pe baza indicatorilor de performanță socială calculați la 30.06.2018, în comparație cu cei calculați la 31.12.2017 și cu cei din 2015 din EU, ținând cont de completarea misiunii sociale, care în urma aprobării Conferinței membrilor din martie 2018 este: ”Oferirea de servicii financiare de creditare și economisire, educație financiară, membrilor noștri, cu precădere salariaților, întreprinzătorilor și fermierilor, fără discriminare de vârstă și gen, din zonele rurale și urbane de pe întreg teritoriul țării, pentru a-și satisface nevoile financiare personale și de dezvoltare, incluziune financiară și socială, creșterea nivelului de trai și de confort”, situația se prezintă astfel:

-valoarea medie a împrumuturilor acordate a crescut de la 4297 lei la 4575 lei,peste nivelul țintă propus; este cu mult sub media EU, deoarece se finanțează puține împrumuturi pentru activități generatoare de venituri;

-valoarea mediană s-a menținut la 4%-  indicator de incluziune socială și financiară a clienților care nu depășesc valoarea de 150%VNI/capita(VNI/capita-în România este de 75.951 lei la 2017) care demonstrează finanțarea membrilor cu venituri foarte mici(la limita sărăciei);

-procentul de membrii de sex feminin-indicator de incluziune socială a clienților de sex feminin ca urmare a discriminării acestora pe piața muncii- s-a menținut la 55%; mai mare decât în EU;

-procentul de membrii din mediul rural-indicator de incluziune socială a clienților din mediul rural, cu acces limitat la servicii financiare datorită infrastructurii financiare sub-dezvoltate- a crescut de la53% la 56%;

-procentul de credite pentru activități generatoare de venit /de dezvoltare afaceri-indicator de reintegrare socială și economică  susținut prin credite pentru activități generatoare de venituri care creează/mențin locuri de muncă-a crescut cu 3%,respectiv este de 13%;

-procentul de credite pentru bunuri de utilizare îndelungată , destinate creșterii nivelului de trai și confort este de 32%, cu 10% mai mare decât anul trecut;

-numărul și valoarea  creditelor  acordate în semestrul I 2018 este de 1874/8.574.950  lei- a crescut  în comparație cu aceeași perioadă a  anului trecut;

-productivitatea personalului angajat, respectiv front office este similara mediei europene,dar a scazut in comparatie cu anul trecut;

-numărul de reclamații în urma completării chestionarelor de satisfacție și a membrilor activi cât și a celor retrași se prezintă  astfel:

-la chestionarele de satisfacție a membrilor activi nu s-au înregistrat reclamații; s-au înregistrat 34 de propuneri ;

-la chestionarele de monitorizare a cauzelor de încetare a calității de membru nu s-au înregistrat reclamații;

s-au înregistrat 6 reclamații punctuale la sediul CAR ULPIA IFN,  discutate de membrii Consiliului director în ședințele   din 2017.

Nu s-au înregistrat reclamații  la OPC sau alte organe de control.

Reclamațiile înregistrate reprezintă 0,05% din  numărul total al  membrilor CAR Ulpia IFN, mult <decât 2% care este media la nivel european;

La capitolul propuneri de îmbunătățire a  activității, acestea sunt l:

 • Reducerea dobânzilor la împrumuturi;
 • Reducerea valorii biletelor castigatoare la tombola pentru a creste nr. lor;
 • Dobânda 0 la împrumuturi promoționale;
 • Micșorarea dobânzilor la împrumuturi și creșterea dobânzilor la fondul social;
 • Program de lucru permanent la Ag.Râu de Mori;
 • Împrumuturi de sărbători cu dobânzi mai reduse;
 • Creșterea valorii împrumutului aniversar la 3000 lei;
 • Să se poată retrage parțial din fondul social cu îăstrarea vechimii în CAR;
 • Să s acorde premiile la tombola în funcție de posibilitățile financiare ale membrilor.
 1. Hotărârea Consiliului director, cu privire la răspunsul oferit membrilor în urma sugestiilor,sesizărilor,propunerilor și reclamațiilor făcute de către aceștia, precum și în urma analizei  indicatorilor de performanță  socială prezentați la data de 30.06.2018.

În urma prezentării și analizei indicatorilor de performanță socială la data de 30.06.2018,  precum și a reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor membrilor culese pe baza chestionarelor de satisfacție , membrii CD au hotărât, următoarele:

–    la propunerea care se referă la reducerea dobânzilor la împrumuturi, acasta va fi luată în calcul după închiderea exercițiului anului curent;

–    propunerea referitoare la creșterea nr. de premii la tombolă a mai fost si va mai fi trasmisă UTCAR-RV, care dealtfel a și tinut cont de această propunere deoarece a mai existat și în anul trecut;

– dobânzile la fondul social sunt acordate în permanență pentru a acoperi rata inflației și care este mult peste nivelul dobâzilor acordate la depozite bancare;

– împrumuturile de sărbători sunt deja oferite cu o dobândă promoțională foarte redusă, de 6% /an DN;

-toate împrumuturile promoționale au fost stabilite la suma maxima acordata de 1500 lei, pe considerentul ca pentru destinația pentru care sunt acordate, este suficientă această sumă, inclusiv cel aniversar. Daca se doresc bani pentru alte destinatii sunt oferite o pleiada de produse de creditare, in funcție de nevoi;

 

–    în ce privește reclamațiile înregistrate punctual, acestea au fost de la  dl.Pușcă Romolus și dl. Andronache Sorin. S-a răspuns punctual la aceste reclamații , prin adrese trimise prin corespondență poștală și deasemenea și în program de audiență la sediu CAR , toate neințelegerile existente fiind rezolvate.

Concluzia  ce reiese în urma centralizării chestionarelor de satisfacție, este că relația membrilor cu instituția se bazează pe încredere,relația cu personalul este foarte bună, serviciile puse la dispoziția membrilor sunt foarte bune,activitatea este bine organizată, gradul de satisfacție fiind peste 95%.

În ce privește indicatorii de performanță socială, se dorește o creștere a acestora, în acest sens membrii Consilului director luând următoarele măsuri:

-pentru  membrii din mediul rural , membrii Consiliului director hotărăsc continuarea promovării produsului “Rodnic” ;

-pentru  membrii care doresc să dezvolte activități generatoare de venituri și a celor care investesc în produse pentru ridicarea  nivelului de trai, Consiliul director își propune să încurajeze creșterea acestora ,prin  crearea unui   produs  financiar destinat lor și anume ”Împrumutul de dezvoltare”;

-pentru cei cu venituri  mici, conform misiunii sociale de incluziune financiară și socială, Consiliul director a aprobat introducerea coplătitorului ca parte în contract și astfel să nu fie discriminați datorită nivelului scăzut de venituri;

-în vederea acordării de consultanță la acordarea împrumuturilor, educație financiară,  economisire și cheltuire responsabilă se continuă întocmirea bugetului de familie -flux de numerar în vederea determinării posibilității reale de plată a ratelor, precum și fluctuația bugetului în funcție de perioada anului pentru  distribuirea responsabilă a numerarului disponibil atât la acordarea de împrumuturi , dar  în mod special pentru membrii aflați în dificultate și înregistrați în PAR, cărora li se întocmește act adițional de reeșalonare a împrumutului;

– cu privire la indicatorul de performanță al  angajaților, respectiv productivitatea lor, s-a stabilit target-ul pentru agenții și secții cu privire la valoarea portofoliului de credit; deasemenea în vederea menținerii costului/împrumut  s-a analizat contribuția fiecărei agenții la excedent și s-au impus măsuri corespunzătoare;

În urma analizării indicatorilor de performanță socială, rezultă că aproape toți indicatorii au înregistrat o creștere în comparație cu anul 2017 , ceea ce denotă că obiectivele misiunii sociale au fost atent monitorizate și s-au luat măsuri adecvate pentru atingerea acestora.

Președinte

Ec.Goia Dorina