Consiliul Director

Guvernantă

| Principii, politici | Obiectul de activitate | Conferința membrilor |
| Consiliul Director | Codul etic profesionalDrepturi și obligații membri |

 

 

 

Consiliul  Director – este forul executiv de conducere al activității.
CAR ULPIA este permanent preocupata de optimizarea actului decizional, asa cum rezulta si din adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Director al CAR ULPIA.
In activitatea sa Consiliul Director  adoptă hotărâri, care sunt obligatorii pentru personalul angajat și  sunt executorii din momentul comunicarii lor in scris sau din momentul informarii generale, prin intermediul secretariatului Consiliului Director , daca din cuprinsul lor nu este prevazut un alt termen ulterior informarii, de la care urmeaza sa intre in vigoare.