Obiectul de activitate

Guvernantă

| Principii, politici | Obiectul de activitate | Conferința membrilor |
| Consiliul Director | Codul etic profesionalDrepturi și obligații membri |

 

 

 

 Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc îl constituie atragerea de depuneri, sub formă de fonduri sociale ale membrilor, acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare. Dobânda aferentă bonificării fondului social al membrilor se va putea calcula şi lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de venituri şi cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la finele exerciţiului financiar anual.