Principii, politici

Guvernantă

| Principii, politici | Obiectul de activitate | Conferința membrilor |
| Consiliul Director | Codul etic profesionalDrepturi și obligații membri |

 

 

PRINCIPII, POLITICI
Guvernanţa se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între diferitele categorii de participanţi la activitatea C.A.R.,  cum sunt membrii, consiliul director, directorii, angajatii, cenzorii, specificându-se totodată modul in care se iau deciziile cu privire la activitatea C.A.R. cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele economice.
C.A.R. Ulpia, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Uniunii Teritorială a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților – Regiunea Vest,  precum şi in conformitate cu cerintele Codului European de buna conduita pentru acordarea de microcredite
Prin implementarea si aplicarea  principiilor si a procedurilor  se asigura de către C.A.R.  nu doar un echilibru între performantă și conformitate ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice.
Politica privind guvernanța are la bază prevederile  Statutului C.A.R. ULPIA și principiul organizării unitații  administrată in sistem dualist. În consecință, structura de conducere este formata din Consiliul Director – functia de conducere executivă, care asigura conducerea operativa a CAR  si din Comisia de Cenzori – functia de supraveghere, care supraveghează activitatea Consiliului Director. Competentele si atributiile acestora sunt reglementate prin Statut, prin Regulamentele de organizare si functionare ale fiecaruia si  prin Regulamentul  de functionare a CAR .
 
PRINCIPII PRIVIND RELATIA CU MEMBRI
  • Consiliul director trebuie sa asigure un tratament echitabil fata de toti membri C.A.R..
  • Trebuie să existe un dialog cu membri bazat pe înțelegerea reciprocă a obiectivelor.
  • Comunicarea transparenta și eficienta cu membri, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, este esențială pentru construirea și menținerea încrederii si confidentei acestora;
  • Consiliul director trebuie să se asigure de faptul că litigiile sunt rezolvate cât mai eficient și mai rapid posibil.
  • Asigurarea existenței unor prevederi clare și transparente care să protejeze drepturile membrilor: dreptul la informatii relevante asupra mersului C.A.R., in timp util si cu o frecventa periodica; dreptul de participare si vot in Conferința si aici, in plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile si procedurile de vot aplicabile unor astfel de intalniri; dreptul de participare la repartizarea rezultatului in conformitate cu fondul social detinut; dreptul de a participa si de a fi suficient informat cu privire la schimbarile din cadrul C.A.R.: modificari ale Statutului, dreptul de a adresa intrebari cu ocazia Conferințelor membrilor inclusiv cu privire la raportul Comisiei de cenzori; dreptul de a participa la luarea de decizii strategice cum ar fi alegerea consiliului director, sau a Comisiei de cenzori
RAPORTAREA ȘI COMUNICAREA FINANCIARA
Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
Situatiile financiare sunt compuse din: contul rezultatului exercitiului, bilant,situatia activelor imobilizate privind activitatile fara scop patrimonial, situatia amortizarii privind activitatile fara scop patrimonial, ajustari pentru pierdere de valoare a imobilizarilor, date informative, situatia verificarii C.A.R., situatia creantelor, situatia datoriilor, repartizarea excedentului.
Situatiile financiare sunt verificate trimestrial de catre comisia de cenzori.
 
TRANSPARENTA INFORMATIILOR
– C.A.R. ULPIA efectueaza raportari periodice si continue cu privire la evenimente importante ce privesc unitatea  incluzand fara a se limita la acestea, situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea, atat in massmedia cat si pe pagina web proprie.
– C.A.R. Ulpia se angajeaza la respectarea unor standarde inalte de onestitate si responsabilitate in livrarea serviciilor sale catre membri.
–  Instituția încurajează membrii și angajații, ca în cazul în care constată o neregulă sau se manifestă o temere/ingrijorare/nemultumire cu privire la activitatile instituției, să informeze persoanele abilitate din cadrul C.A.R. cu privire la neregula respectivă sau să exprime această temere/ ingrijorare/ nemultumire