Misiune, viziune, strategie

MISIUNE, VIZIUNE, STRATEGIE, VALORI

Misiunea CAR ULPIA este: oferirea de servicii financiare de creditare și economisire, educație financiară, membrilor noștri, cu precădere salariaților, întreprinzătorilor și fermierilor, fără discriminare de vârstă și gen, din zonele rurale și urbane de pe întreg teritoriul țării, pentru a-și satisface nevoile financiare personale și de dezvoltare, incluziune financiară și socială, creșterea nivelului de trai și de confort.
Viziunea CAR ULPIA este: aceea de a ne face cunoscuți în piața financiară pe întreg teritoriul țării ca parteneri de încredere în întrajutorarea și finanțarea nevoilor personale și dezvoltare a membrilor noștri.
Valorile C.A.R.ULPIA sunt: integritate, competență, profesionalism și loialitate față de oraganizația și membrii ei, prin ințiativă, spirit de echipă, performanță și creativitate.
Strategia C.A.R. ULPIA este: dezvoltarea geografică prin deschiderea de agenții sau filiale pe întreg teritoriul țării, atragerea de membri din rândul salariaților și din alte segmente ale societății, cum ar fi: mici întreprinzători, persoane fizice autorizate , fermieri, administratori și patroni ai unor societăți comerciale, consolidarea agențiilor existente.