Politica de confidențialitate

Politica de confidenţialitate

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În desfaşurarea activităţii sale, C.A.R. Ulpia, cu sediul în Haţeg, str. Sarmizegetusa nr. 12, ap. 23-24, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Hunedoara sub numarul 12/PJ/1997, având Cod de identificare fiscală 11153123, este obligată să prelucreze datele personale ale membrilor săi. C.A.R. Ulpia este înregistrată în Registrul de Evidenţă al Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 6891.

Operatorul are obligaţia sa procedeze cu prudenţă, să respecte legislaţia României şi să-şi protejeze membrii în desfăşurarea activităţilor sale. În acest sens, colaborează strâns cu: Casele de Ajutor Reciproc afiliate Asociației C.A.R. Regiunea Vest, entităţi care împreună cu C.A.R. Ulpia sunt denumite în cuprinsul prezentului document „Grupul”.

Prezentul document reprezintă o sursă importantă de informaţii oferite membrului înainte de obţinerea Consimţământului şi o garanţie a respectării prevederilor Legii 677/21.11.2001*actualizată* pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 1. Modalităţi de utilizare a datelor personale

Datele cu caracter personal colectate vor fi înregistrate şi stocate electronic şi pot fi utilizate în modalităţile următoare:

 • Pentru a verifica identitatea dumneavoastră, a efectua analiza cererii împrumutului şi a evalua capacitatea dumneavoastră de a rambursa împrumutul;
 • Pentru a vă furniza servicii adecvate anterior creării unei obligaţii contractuale;
 • Pentru a identifica şi evita orice activităţi de fraudă, spălare de bani şi alte activităţi infracţionale;
 • Pentru a vă contacta, inclusiv a vă informa cu privire la orice modificări;
 • Pentru a recupera orice fonduri pe care ni le datoraţi;
 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile pe care le avem faţă de dvs;
 • Pentru a asigura şi îmbunătăţii calitatea serviciilor şi a vă oferi servicii noi;
 • Pentru a trimite mesaje de marketing şi publicitate, oferte speciale cu privire la produsele care aparâin de C.A.R. Ulpia.

Utilizarea datelor personale în scopuri de marketing se va face doar cu Consimţământul scris al membrului C.A.R. Ulpia.

 1. Modalităţi de colectare a datelor personale

Operatorul prelucrează datele personale comunicate de membrii C.A.R Ulpia aşa cum au fost comunicate prin intermediul formularelor de cerere privind înscrierea, acordarea produsului sau serviciului solicitat sau în propunerea pentru încheierea contractului (în forma scrisă, în formă electronică, completate la întrebările formulate telefonic de angajaţii Operatorului şi prin alte procedee acceptate de dumneavoastră).

Date personale colectate de Operator şi pentru prelucrarea cărora este necesar Consimţământul dumneavoastră:

 • Date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu şi de reşedinţă, data şi locul naşterii, precum şi alte informaţii pe care le meţionaţi în cerere şi în alte documente completate în urma discuţiilor sau pe durata relaţiei contractuale cu Operatorul);
 • Codul numeri personal: Operatorul foloseşte codul numeric personal ca modalitate de identificare fără echivoc a clientului, în aşa fel încât să nu se producă o substituire a clienţilor, pentru a se limita erorile în efectuarea operaţiunilor şi pentru a se păstra rapiditatea comunicării cu clientul în verificarea curentă;
 • Alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice şi numere de telefon mobil);
 • Informaţii privind garantare obligaţiilor dumneavoastră contractuale faţă de Operator (inclusiv identitatea şi datele personale ale girantului);
 • Date privind angajamentele financiare şi sursele dumneavoastră de venit;
 • Date necesare pentru stabilirea credibilităţii dumneavoastră, a posibilităţii de achitare a creditelor, a capacităţii de plată, a proprietăţilor pe care le aveţi, precum şi situaţia litigiilor;
 • Informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea angajamentelor faţă de Operator.

Datele personale ale fiecărui client sunt prelucrate în mod individual, conform Consimţământului acordat de acesta.

Entităţile din Grup se informează reciproc şi vă comunică datele Personale pentru a îndeplini obiectivele comune specificate în continuare în prezentul document, pentru a proteja drepturile şi interesele legitime ale Operatorului şi ale altor persoane implicate.

 1. Obligaţiile salariaţiilor Operatorului în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor personale

Conform Convenţiei de confidenţialitate semnată la angajare, salariaţii C.A.R. Ulpia au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile confidenţiale referitoare la datele personale ale membrilor şi giranţilor altor persoane decât cele autorizate să cunoască aceste informaţii.

 1. Obiectivele prelucrării datelor personale

Scopul principal al prelucrarii datelor personale este acela al desfăşurării activităţilor financiare, respectiv încheierea unor contracte de împrumut, avându-se în vedere protejarea drepturilor şi intereselor clientului, precum şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale Operatorului.

Încă înainte de încheierea contractului cu Operatorul, începe procesul de cunoaştere al clientului şi preîntâmpinarea supraîndatorării acestuia, preîntâmpinarea întârzierilor la plată. În scopul protejării membrilor şi al respectării cerinţelor pieţei legate de profitabilitatea ţi stabilitatea instituţiei, Operatorul, împreună cu celelalte entităţi din Grup se informează reciproc asupra aspectelor referitoare la bonitatea, credibilitatea şi comportamentul de plată a membrilor lor.

Un alt obiectiv de prelucrare a datelor personale îl reprezintă copierea documentelor de identitate cu acordul clientului în această privinţă, potrivit legislaţiei în vigoare.

De asemenea, un ultim obiectiv in prelucrarea datelor îl reprezintă transferarea  de către Operator, în condiţiile legislaţiei aplicabile, către alte entităţi drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele de împrumut încheiate cu clienţii.

 1. Utilizarea şi dezvăluirea datelor personale

Potrivit legii 93/08.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare, Operatorul are obligaţia să furnizeze datele personale ale membrilor:

 • La solicitarea scrisă a procurorului sau instanţei judecătoreşti, ori după caz , a organelor de cercetare penală;
 • În cazurile în care Operatorul justifică un interes legitim;
 • Entităţilor aparţinând Grupului, pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor;

În cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor dumneavoastră, putem transfera datele referitoare la obligaţiile dumneavostră restante furnizorilor autorizaţi de servicii extrajudiciare de recuperare debite.

 1. Drepturi legale

Conform legii privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 677/2001, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveţi următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de a vă opune, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi.

În cazurile revocării Consimţământului, relaţia dumneavoastră cu Operatorul va continua, obligaţiile contractuale vor fi îndeplinite atât de către dvs, cât şi de Operator, iar Operatorul este autorizat să foloseasca Datele personale numai pentru protejare drepturilor şi intereselor sale legitime. În cazul în care revocaţi Consimţământul dvs., împiedicaţi Operatorul să colaboreze optim cu dvs. şi să vă ofere produsele şi serviciile sale.