ÎMPRUMUTURI  EaSI

Beneficiază de o garanție finanțată de Uniunea Europeană în cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială(EaSI)

1. START UP

Avantaje: 
– Garanții minime
– Dobânda fixă pe toată perioada de acordare de 9% pe an
– Nu se percep comisioane
– Acordarea de consultanță/servicii non financiare
Flexibilitate:
– Se acorda perioadă de grație de până la 3 luni
– Se pot lua în calcul și veniturile coplătitorului la stabilirea sumei acordate
Condiții de accesare:
– Poate fi solicitat de către membrul CAR care dorește să-și înființeze o activitate generatoare de venituri
– Suma maximă acordată: 75.000 lei
– Termen de rambursare maxim: 84 luni
Garanții:
– Garanția EaSI
– Giranți, pentru suma neacoperită de garanția EaSI
– Fondul social
Documente necesare specifice acestui tip de împrumut:
– Declarație pe propria răspundere în care membrul descrie tipul de activitate pe care intenționează să o desfășoare și specifică destinația împrumutului
– Plan de afaceri
– Cash flow
– Ulterior, documente ce dovedesc înființarea firmei

Exemplu informativ:

Pentru un împrumut pentru START UP în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă nominală de 11% pe an, DAE 11,57% pe an, rata lunară este de 883,60 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 10.603,20 lei.

2. DEZVOLTAREA AFACERII

Avantaje:
– Garanții minime
– Dobânda fixă pe toată perioada de acordare de 10% pe an
– Nu se percep comisioane
– Acordarea de consultanță/servicii non financiare
Flexibilitate:
– Se acordă perioadă de grație de până la 3 luni
– Se pot lua în calcul și veniturile coplătitorului la stabilirea sumei acordate
Condiții de accesare:
– Poate fi solicitat de către membrul CAR care are înființată o activitate generatoare de venit și dorește să o dezvolte
– Suma maximă acordată: 100.000 lei
– Termen de rambursare maxim: 84 luni
Garanții:
– Garanția EaSI
– Giranți, pentru suma neacoperită de garanția EaSI
– Fondul social
Documente necesare specifice acestui tip de împrumut:
– Documente de înregistrare/funcționare a afacerii
– Balanță/situații financiare/raport anual pentru anul precedent de activitate
– Declarație pe propria răspundere în care membrul specifică destinația împrumutului
– Plan de afaceri
– Cash flow

Exemplu informativ:

Pentru un împrumut pentru DEZVOLTAREA AFACERII în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă nominală de 12% pe an, DAE 12,68% pe an, rata lunară este de 888,24 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 10.658,88 lei.

3. AGRICOL

Avantaje:
– Garanții minime
– Dobânda fixă pe toată perioada de acordare de 10% pe an
– Nu se percep comisioane
– Acordarea de consultanță/servicii nonfinanciare
Flexibilitate:
– Se acordă perioadă de grație de până la 3 luni
– Se pot lua în calcul și veniturile coplătitorului la stabilirea sumei acordate
Condiții de accesare:
– Poate fi solicitat de către membru CAR care dorește să dezvolte o activitate generatoare de venit în domeniul agricol
– Suma maximă acordată: 75.000 lei
– Termen de rambursare maxim: 84 luni
Garanții:
– Garanția EaSI
– Giranți, pentru suma neacoperită de garanția EaSI
– Fondul social
Documente necesare specifice acestui tip de împrumut:
– Documente privind înregistrarea activității agricole sau certificat de producător
– Documente doveditoare a veniturilor din anul precedent sau declarație pe propria răspundere în care să menționeze estimativ aceste venituri;- venituri preconizate
– Declarație pe propria răspundere în care membrul specifică destinația împrumutului
– Cash flow

Exemplu informativ:

Pentru un împrumut AGRICOL în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă nominală de 12% pe an, DAE 12,68% pe an, rata lunară este de 888,24 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 10.658,88 lei.

Beneficiarii de împrumuturi pentru afaceri cu garanţie EaSi, vor găsi informaţii generale suplimentare, în ceea ce  privește programul, furnizate de Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) urmând link-urile de mai jos:
http://ec.europa.eu/social/easi
http://ec.europa.eu/social/microfinance
http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/