Fond social

Fond social

Fondul social al membrilor CAR este materializat, evidențiat pe fiecare membru în parte și aparține acestora.
Fondul social se constituie din:
– Contribuția lunară a membrilor CAR este cuprinsă între minim 5 lei și maxim 2.000 de lei şi se poate achita şi anticipat pe maxim 12 luni pentru anul în curs.
– Excedentul (beneficiul) anual realizat repartizat la fondul social al membrilor.
Având în vedere profilul CAR de asociație obștească fără scop patrimonial (non-profit), fondul de repartizat membrilor se crează din excedentul realizat la încheierea exercițiului financiar al anului precedent ramas după suportarea din acesta a cotelor statutare. Acest fond se repartizează membrilor casei de ajutor reciproc la sfarsitul anului. Dobânda aferentă bonificării fondului social al
membrilor se va putea calcula şi lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de
venituri şi cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la
finele exerciţiului financiar anual. Pentru membrii retrași în cursul anului nu se calculează și nu se repartizează excedent.
Fondul social se poate cesiona total sau parțial altor membrii C.A.R., nu se poate restitui decât la retragerea din C.A.R. sau în caz de deces când se restituie moștenitorilor legali. La retragere se percepe un comision de retragere stabilit de catre Consiliul Director.